Ελκυστήρες

Τύποι Ελκυστήρων
 • 4 X 2

  Μικτό Βάρος: 18 τόνοι

  Ελκτική Ικανότητα: 50 τόνοι

 • 6 X 2

  Μικτό Βάρος: 27 τόνοι

  Ελκτική Ικανότητα: 100 τόνοι

   

 • 6 Χ 4

  Μικτό Βάρος: 41 τόνοι

  Ελκτική Ικανότητα: 250 τόνοι

   

 • 8 X 4

  Μικτό Βάρος: 45 τόνοι

  Ελκτική Ικανότητα: 250 τόνοι