Νταλικες

  • Ίσιες

    Ίσιες νταλίκες με κατευθυντήριους τροχούς (τιμόνια) από 2 μέχρι και 4 άξονες. Mε σταθερό πλάτος 2,5μ και επεκτεινόμενες κατά μήκος μέχρι και 38 μέτρα.

  • Τσούμπο

    Τρούμπο νταλίκες (χαμηλές) με ράμπες φόρτωσης ή χωρίς με κατευθυντήριους τροχούς (τιμόνια) από 3 μέχρι και 6 άξονες. Με σταθερό πλάτος από 2,5μ μέχρι 3,30μ και επεκτεινόμενο μέχρι 3,90μ. Κατά μήκος επεκτεινόμενες μέχρι και 42 μέτρα.

  • Σκάφες

    Σκάφες νταλίκες (πολύ χαμηλές), εμπρόσθια φόρτωση - αφαιρείτε ο λαιμός, με κατευθυντήριους τροχούς (τιμόνια) από 2 μέχρι και 4 άξονες. Με πλάτος από 2,50μ έως 2,75μ και επεκτεινόμενο μέχρι 4,00μ. Μέγιστο μήκος δάπεδού φόρτωσης 22 μέτρα σε ύψος 55 εκατοστά.

  • Modular Trailers